Kaffepause m.m.Mandag mellem kl. 10.00 og 10.30 holdes der kaffepause, hvor vi normalt er samlet 80 - 100 mennesker til hyggeligt samvær over kaffe og rundstykker.


Man kan købe kaffe og rundstykker i cafeteriet:


kaffe                      10,- kr

1/1 rundstykke      10,- kr

1/2 rundstykke         5,- kr


I kaffepausen gives der forskellig information - det kan f.eks. være fra formanden eller andre relevante organisationer eller foreninger.


Herudover synger vi 3 sange fra højskolesangbogen, hvor Lisbeth akkompagnerer på klaver


Herefter går den sidste del af aktiviteterne i gang.